hrazení bystřin, rodinné domy

vodohospodářské a lesotechnické stavby

Regulace toků

Retenční přehrážka- Telnice (ÚL)

images/stories/02-08-11-01-42-57-3jpg.JPGNázev akce: HB Telnický potok (ÚL)
Investor: Lesy České Republiky, s.p.
Správa toků - oblast povodí Ohře, Teplice
Zhotovitel: HBAPS, s.r.o. Liberec
Cena díla: cca 2.500.000,-

Retenční přehrážka na Telnickém potoce v obci Telnice u lyžařského areálu.
Je postavena z řádkového zdiva ze žuly. V koruně je široká 1,5metru, dlouhá 25metru a vysoká cca 5metrů.
Dopadiště je z dubového dřeva ukončené zděným pasem. Boky jsou z řádkového zdiva ze žuly. Za dopadištěm jsou boku opevněny kamennou rovnaninou z těžkých kamenů a dno je ze záhozu s urovnáním líce z lomového kamene, ukončené zděným pasem ze žuly.

 

 

Skuhrovský potok v obci Rybník

images/stories/pict1863jpg.JPGNázev akce: Skuhrovský potok v obci Rybník, Česká Třebová
Investor: Lesy České Republiky, s.p., Hradec Králové
Správa toků - oblast povodí Labe
Zhotovitel: HBAPS, s.r.o., Liberec
Cena díla: cca 1.900.000,-

Opevnění břehů zdí z režného kamene. Ve dně jsou bezpečnostní pasy zděné z řádkového zdiva. Dno je pak opevněno urovnaným záhozem z lomového kamene. Dále byly břehy opevňovány kamennou rovnaninou z těžkého kamene a ve dně několik bezpečnostních pasů, složených ze tří odkorněných kulatin o průměru 25cm.

 

 

 
HBAPS, s.r.o. - idatabaze.czStavební firmy, práce - idatabaze.cz