hrazení bystřin, rodinné domy

vodohospodářské a lesotechnické stavby

Výstavba retenčních nádrží

Retenční nádrž, Od Jeleních luk, Bílý Kostel

images/stories/11jpg.JPG

Název akce: HB Od Jeleních luk
Investor : Lesy České Republiky, s.p.
Správa toků - oblast povodí Labe
Zhotovitel: HBAPS, s.r.o., Liberec
Cena díla: cca 1.700.000,-

Retenční nádrž na v obci Bílý Kostel.

Úprava retenční nádrže. Odtěžení sedimentu u hráze, odbagrování tělesa přehrážky pro vystavění nového výpustního objektu s bezpečnostním přepadem, uložení izolace a opevnění návodní strany hráze kamennou rovnaninou.
Bezpečnostní přepad je vyzděn z řádkového zdiva ze žuly.

 
HBAPS, s.r.o. - idatabaze.czStavební firmy, práce - idatabaze.cz